cbis:1953929

Linkuddens naturreservat

Naturreservatet Linkudden utgörs av en udde och ligger på Blidö i Stockholms mellanskärgård.

Information

Här är naturen omväxlande med hällmarkstallskog, gran- och lövskog. I området hittar du också öppna betesmarker med blommor som rosettjungfrulin, liten blåklocka och vildlin. Stränderna runt reservatet utgörs delvis av släta, badvänliga klippor, dels steniga områden eller vassbevuxna partier. Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer söder om Blidö kyrka.

Läs mer om Linkuddens naturreservat på Länsstyrelsens webbplats.