cbis:1953936
cbis:1953936
cbis:1953936
cbis:1953936

Lindholmens naturreservat

Lindholmens naturreservat är cirka 4 hektar stort och ligger strax öster om Norrtälje stad, vid reningsverket med samma namn.

Information

Området är en berg- och moränkulle med lövträd som ek, asp och hassel. Här hittar du också blommor så som blåsippa, liljekonvalj, lungört och många fler. I den sydvästra delen av reservatet är det lite öppnare, där återfinns ett flertal arter som är vanliga i ogödslade ängsmarker och hagmarker. Här trivs den sällsynta orkidén Adam och Eva, men även brudbröd och darrgräs.
Cykelväg finns längs med Vätövägen.