cbis:1964182

Labacken, Roslagsbro

Den gamla gården Labacken ligger i Övra Söderby i Roslagsbro. Här har Roslagsbros hembygdförening (Sankt Eriks Gille) sin fasta punkt.

Information

Gården erhölls 1985 genom arv/donation. Ett omfattande restaureringsarbete av boningshus, ladugård och lada har ägt rum med hjälp av ideella insatser av Gillets medlemmar.
På gården kan du ta del av hur en lantgård i Roslagsbro kunde se ut i början av 1900-talet.

Här finns en stor utställningshall med redskap från andra delar av socknen. Föreningen Sankt Eriks Gille håller gamla hantverkstraditioner vid liv, bland annat genom gärdesgårdsknytning och skörd av vass till takläggning.

Labacken har öppet enligt överenskommelse och vid arrangemang. Här anordnas vanligen traditionellt midsommarfirande och visningar.