cbis:2587581
cbis:2587581
cbis:2587581
cbis:2587581
cbis:2587581
cbis:2587581
cbis:2587581
cbis:2587581

Jernets fångar

JERNETS FÅNGAR är ett spel som har sin utgångspunkt i en speciell historisk erfarenhet – gruvbrytning och järnproduktion i norra Uppland.

Midsommar Vid det berikande bruket

Information

I den gamla smedjan finns smederna och deras kvinnor, mycket nära. Stenväggarna, härdarna, hammaren och redskapen förmedlar historien vi gestaltar. Både aktörer och publik befinner sig på platsen för det som spelet handlar om – människorna som levde med och av järntillverk- ningen, i stolthet och fångenskap, i glädje och sorg. Jernets Fångar innehåller mycket sång och musik, på nyckelharpa och med elektroniska klanger, och flera koreograferade danser. Det är en föreställning som samtidigt är allvarlig och humoristisk, vacker och komisk, och som kombinerar amatörernas skådespelarinsatser med professionell instudering och uppsättning. Vallonsmedjan har vilat och väntat. År 1989 kom så Jernets Fångar för att berätta hur livet har varit där. Och 2024 gör vi det för 34:e året. Välkommen att vara med!


Boka via Boka Uppland
[email protected]
0295-203 00

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

23 Juni 17:00 - 19:00
25 Juni 19:00 - 21:00
26 Juni 19:00 - 21:00
29 Juni 17:00 - 19:00
30 Juni 17:00 - 19:00
2 Juli 19:00 - 21:00
3 Juli 19:00 - 21:00
6 Juli 17:00 - 19:00
7 Juli 17:00 - 19:00