cbis:1954516
cbis:1954516
cbis:1954516

Ingmarsö och Brottö

Ingmarsö är en välbevarad ö med byar, hamnvikar och rester av äldre kulturlandskap - av riksintresse för kulturmiljövården. Här finns krog, boende, vandringsleder, islandshästar, cyklar och kajaker.

I den skiftande skärgården

Information

Ingmarsö är en levande ö med jordbruk, industri, affär och gästhamn. Ön har ca 180 bofasta. Promenera gärna på markerade vandringsleder i det vackra skärgårdslandskapet, rid islandshäst, hyr kajak eller cykel. Ön är någon mil lång från sydväst till nordost, så du kan ta rejäla promenader eller upptäcka öns öppna landskap på cykel. Du som paddlar - missa inte Paradiset - en vacker lagun mellan Ingmarsö och grannön Finnhamn. Ingmarsö-Brottö hembygdsmuseum är värt ett besök, liksom bygdegården Lurkan. På Ingmarsö finns både stugor och bed & breakfast. Turistnäringen på ön erbjuder paket där till exempel övernattning och mat på krogen ingår. Andra delar som kan ingå är boende i kombination med kajak eller cykel, vandring eller turer på islandshäst. För 7 000 år sedan började det som skulle bli Ingmarsö, Brottö och Finnhamn stiga upp ur havet. På vikingatiden låg havsytan fem meter högre än i dag och öarna var bara holmar. Karaktäristiskt för Ingmarsö är de många insjöar som för tusen år sedan var sund och vikar. En teori är att det var dessa s k inmarer som gav namnet Inmars-ön. Ön var bebodd redan på medeltiden. Runt år 1540 fanns här fyra gårdar – Norrgård, Södergård, Västergård och Nästegård. På ön bodde då cirka 25 personer. Ingmarsö fick sin första båtsman 1694. Båtsmanstorpet finns ännu kvar. Kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk Kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk är Stockholms läns första kulturreservat, bildat 2004. Det småskaliga jordbruket är typiskt för hur folk har livnärt sig i skärgården genom tiderna. Det har givit rik biologisk mångfald med vägkantsflora, åkerholmar, stenrösen, blomsterängar och ljusöppna skogar. Området omfattar ca 138 hektar, varav landarealen är drygt 65 hektar. Brottö var förr i tiden en egen ö, men har med landhöjningen blivit Ingmarsös västligaste utpost. Den som går vägen upp från ångbåtsbryggan möter ett vackert, böljande skärgårdslandskap med åker och äng, ståtliga ekar och kor som betar. Vägen går längs en gärdsgård som byggts upp enligt gamla metoder. Den har samma sträckning som den haft sedan urminnes tider. På krönet avtecknar sig gammal bebyggelse – Brottö by med anor långt tillbaka i tiden. Det finns belägg för att det fanns en gård på Brottö redan under medeltiden. För att bidra till att skärgårdsjordbruket lever vidare bildade Länsstyrelsen i Stockholms län Kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk år 2004. Historiska kartor, dagens flora och den äldre generationen brottöbor är källor som berättar om hur marken har brukats genom århundradena. Utifrån källorna har igenväxta marker restaurerats. Kunskapen om hur jorden brukades förr i tiden finns med även i dagens moderna jordbruk. Här betar skotsk höglandsboskap - långhåriga kor med väldiga horn och egenskaper som påminner om äldre lantraser. De är tåliga och kan gå ute året runt, betar gärna långt ut på strandängarna och håller vass och sly tillbaka. Långt i väster fanns ett tegelbruk mellan åren 1875 och 1900. En gammal körväg leder fram till platsen, där en skylt berättar tegelbrukets historia. Här finns länsstyrelsens folder om Brottö kulturreservat Resa till Ingmarsö och Brottö Waxholmsbolaget trafikerar bryggorna Norra Ingmarsö, Södra Ingmarsö och Brottö under hela året, men båtarna går inte lika ofta året runt. Åk från Åsättra på Ljusterö, Stockholm eller Vaxholm. Till bryggan på norra Ingmarsö går reguljära turer från Åsättra på Ljusterö, där man också kan parkera bilen. De flesta turer ansluter till bussarna från Danderyds Sjukhus. Reguljära båtturer från Stockholm går också till Ingmarsö norra under högsäsong, vår och höst. Fäll upp semaforen på bryggan om du vill åka med! Bryggorna på Ingmarsö och Brottö är inte tillgänglighetsanpassade. Men Södra Ingmarsö brygga har en bänk att sitta på. Nära bryggan Södra Ingmarsö finns en butik, men öppettiderna kan vara begränsade. Tidtabeller och bryggornas positioner – Waxholmsbolaget Det går även att ta sig till Ingmarsö med taxibåt bl a från Åsättra på Ljusterö. För den som åker med egen båt finns gästhamn vid södra Ingmarsö: Position: 59° 27,9N 18° 45,4E Gästplatser: 15-20 Förtöjning: boj, y-bom eller långsides