Idö

På Idö hålls landskapet öppet med slåtter och betesdjur från Simesgården på Arholma. Fina stigar slingrar sig mellan idyllisk ängsmark, släta hällar, lummiga kärr, gammal odlingsmark och tät barrskog.
Skärgård

Information

Stora delar av Idö och Arholma är naturreservat som ägs och sköts av Skärgårdsstiftelsen. Landskapet hålls öppet med gamla metoder, biologisk mångfald och de betande djuren.

Under våren på Idö möts besökaren av den karga utskärgårdens kortlivade blomsterprakt med hela hav av vitsippor, fält med doftande ramslök, golv av gullvivor. Här finns också stora bestånd med fridlysta orkidéer, ett rikt djurliv och gott om sjöfågel som vilar i väl skyddade vikar.

Havsörn och fiskgjuse syns ofta sväva förbi. På fladen ligger vigg och storskrak, längre in mot land kan man se kungsfågel och spillkråka. På ön finns också rådjur, räv och grävling.

Till Idö och Idskär - med sina inslag av idegranar och mindre stinksvamp - söker sig gärna vana kanotister innan de fortsätter över Havssvalget mot Ålands hav.

På Idö finns ingen bofast befolkning.

Det går reguljär båttrafik till och från Idö under delar av våren och på sommaren.

Hissa semaforen vid bryggan om du vill åka med båten.
Idö brygga är inte tillgänglighetsanpassad.

Bryggans position
Latitud
59,79948
Longitud
19,11488

Mer information om båttrafiken finns på Waxholmsbolaget