Husby-Sjuhundra kyrka

  • Besöksadress: Husby kyrkväg 4 Postadress: 761 91 Husby-Sjuhundra kyrka

Husby Sjuhundra Kyrka är en av de äldsta kyrkorna i Uppland. Kyrkan är från 1100-talets andra hälft och troligen byggd av Erik den Heliges son. På 1200-talet breddades koret och sakristian byggdes. Tvåhundra år senare tillkom vapenhuset. Den nuvarande kyrkan präglas av 1700-talet med inredning i lantlig rokoko.

Information

Sockennamnet Husaby hänför sig till husbyar, som tillhörde kungen och var förvaltningsenheter under vikingatiden och den tidiga medeltiden. I en husby bodde kungens fogde och hit kom kungen med följe för att konsumera naturskatterna. Husby-Sjuhundra kyrka är även känd för sina vackra runstenar, en av dem har en inskrift som tyder på att en kristen kyrkogård funnits på denna plats redan i slutet på 1000-talet.