cbis:1953864

Häverö Prästäng

Häverö prästängs naturreservat ligger 2,5 kilometer sydost om Herräng.

Information

Här kan du promenera genom reservatet på flera stigar och njuta av blommor som majviva, brudsporre, flugblomster och rosettjungfrulin på ängsmarken. Här finns också flera stränder med badmöjligheter. Utanför ängsmarken hittar du vacker lövskog men också barrskog, hällmarker och strandängar. Läs mer om Häverö prästäng på Länsstyrelsens webbplats: