cbis:1953973

Häverö kyrka

  • Besöksadress: Häverö kyrkväg 4 Postadress: 763 94 Häverö kyrka

Häverö är en gammal kulturbygd och kyrkan är byggd på en kult- och tingsplats från yngre bronsåldern och äldre järnåldern. Den nuvarande kyrkan byggdes på 1300-talet.

Information

Häverö kyrka är en av de kyrkor i Roslagen som har mest målningar. Här finns målade människor och händelser på både väggar och valv. I kyrkan finns också en av de äldsta avbildningarna av en nyckelharpa, Upplands instrument. På det stora altarskåpet visas en dramatisk framställning av Jesu liv, ett praktverk tillverkat på 1500-talets i Antwerpen. I kyrkan finns också en bild av den Heliga Birgitta. Häverö kyrkas klockstapel är en av de äldsta i Uppland och har tydliga medeltida drag.