cbis:1953847

Häverö-Bergby naturreservat

Naturreservatet har en av Sveriges största förekomster av orkidén, guckusko, som årligen blommar här i cirka 1000 exemplar.

Information

Här är marken kalkrik vilket gör att orkidéer trivs bra. Här växer bland annat sorterna flugblomster, grönyxne, Jungfru Marie nycklar, korallrot, myggblomster, nästrot, skogsknipprot, tvåblad och ängsnycklar.
Här hittar du också den lilla igenväxande sjön Lövfjärden.

Läs mer om Häverö-Bergby naturreservat på Länsstyrelsens webbplats