Hargshamn

Upptäck Hargshamn

Hamnsamhälle med anor från 1600-talet

Hargshamn är en tätort i Östhammars kommun, fint belägen vid Galtfjärden. Här består samhället främst av äldre villabebyggelse och en hamn som varit i drift sedan 1600-talet. Hamnen var då exporthamn för stångjärn från Hargs bruk, senare transporterades järnmalm från Dannemora gruva hit. I dag är hamnens främsta inriktning bulk och RoRo samt järnvägstrafik och lagring. Här finns både förberedd mark och planer på utveckling av nya verksamheter, till exempel lagring och tillverkning.

I anslutning till hamnen finns goda möjligheter för härliga fritidsaktiviteter. Här finns småbåtshamn, badplats, campingplats och goda möjligheter till fiske. På försommaren besöks Hargshamn av många fritidsfiskare som kommer för att fiska strömming. Mellan Hargshamn och Harg ligger Järnboden, ett välbevarat magasin från 1700-talet som ligger vackert vid vattnet. Sommartid anordnas här anordnas här konstutställningar och kulturprogram.