cbis:1953930

Hargs kyrka

Kyrkan var ursprungligen en gråstenskyrka från 1400-talet. I mitten av 1700-talet byggdes kyrkan om och tornet uppfördes år 1781. Under 1900-talet genomgick kyrkan omfattande restaureringar.

På den levande landsbygden

Information

Krucifixet, kyrkans äldsta inventarie, är från 1300-talet och madonnaskåpet är från 1400-talet. I kyrkan finns också medeltida skulpturer och senmedeltida målningar. Predikstolen och altaruppsatsen är från 1752. Hargs kyrka härstammar från slutet av 1400-talet, men det enda som finns kvar från den tiden är kärnan av gråsten. Kyrkan har genomgått många förändringar under seklen. Ryssarna brände Roslagen 1719 och vid ombyggnationen i mitten av 1700-talet förlorade kyrkan helt sin medeltida karaktär.