Hargs bruk

Hargs bruk

Besök Hargs bruk

Hargs bruk skapades på 1630-talet av landshövding Hans Kyle. År 1664 köptes gården av Gustav Otto Stenbock som fyra år senare fick privilegium att anlägga ett järnbruk. Idag är Hargs bruk privatägt. Under sommaren ordnas vanligen konstutställningar i Brukshandeln och gamla tvättstugan. Från sommartid och till jul kan du vanligtvis njuta av teater eller musikal i smedjan

Hargs Tallpark
Hargs Tallpark ligger vid Hargs kyrka och järnbruk. Tallparken är en gammal och strövvänlig barrskog som mest består av grovstammiga tallar. De äldsta träden är mellan 300 och 400 år gamla och ger skogen karaktären av en pelarsal.

Järnboden
Järnboden ligger sydost om Hargs bruk och är en femvånings stenbyggnad från 1700-talets mitt. Den uppfördes av brukets dåvarande byggmästare Raphael Clason Pousette. I dess nedre våningar magasinerades stångjärnet innan det skeppades till järnvågen i Stockholm, i de övre varor som anskaffades utifrån. Under sommaren arrangeras det vanligtvis konstutställningar i Järnboden.

Fler tips från Harg och Hargshamn