cbis:1953972

Hallstaviks kyrka

  • Besöksadress: Tulkavägen 37 Postadress: 763 34 Hallstaviks kyrka

Hallstaviks kyrka ligger vid pappersbruket i Hallstavik och ritades ursprungligen av professor Ivar Tengbom. Kyrkan invigdes av ärkebiskop Erling Eidem 1933.

Information

Hallstavik hörde kyrkligt till Häverö socken men när pappersbruket etablerade sig i samhället växte befolkningen snabbt. Snart krävdes en herde på platsen och 1920 flyttade komministern till brukssamhället. I slutet av 1920-talet lades ett förslag fram om att Hallstavik skulle få en egen kyrka. Förslaget understöddes både av ärkebiskopen Nathan Söderblom och brukschefen. Holmens bruk skänkte en tomt vid fabriksområdet och Häverö socken började att samla in pengar till kyrkbygget. Gunnar Torhamn har målat takmålningarna föreställande de fyra evangelisterna Markus, Lukas, Johannes och Matteus. Kyrkans klockstapel är en kopia av Gunillaklockan vid Uppsala slott.