cbis:1953969

Grisslehamns kapell

  • Besöksadress: Lillsjön 25 Postadress: 764 56 Grisslehamn

Det lilla kapellet nära hamnen i Grisslehamn är byggt i början av 1900-talet, och invigdes av ärkebiskop J.A Ekman.

Vid Roslagsleden

Information

Gunnar Widholm som målat altartavlan i kapellet har inspirerats av skärgården och dess invånare. Vid en restaurering blev predikstolen vackert smyckad av Harald Wiberg. Ta dig kommunalt till Grisslehamns kapell med buss 676 från Tekniska Högskolan till Norrtälje busstation. Byt buss till 637 (Singö) och gå av vid hållplats Grisslehamns kapell.