cbis:1953966

Gottröra kyrka

  • Besöksadress: Vängsjöbergsvägen 6 Postadress: 762 95 Gottröra kyrka

Tornet i väster på Gottröra kyrka är från 1100-talet och var från början ett försvarstorn som man endast kunde ta sig upp i med stege som sedan halades in när fienden nalkades.

Information

Stora delar av kyrkan förstördes av en brand år 1893 och en del av inventarierna som inte förstördes av branden såldes på auktion för att bekosta uppbyggnaden av kyrkan. Det som räddades från både brand och auktion var bland annat triumfkrucifixet, ett uppländskt arbete från 1300-talet, liksom en värdefull tavla som förr var altartavla och gjord av hovmålaren Georg Engelhart Schröder. Kyrksilvret är tillverkat av de smycken Ulrika Eleonora bar vid sin kröning.