cbis:1974310 Delfie De la Rua

Gimo simhall

  • Telefonnummer (Bokning): 0173 867 60
  • Besöksadress: Idrottsvägen 2 Postadress: 747 40 Gimo
I Gimo simhall hittar du två bassänger i nära anslutning till gym och sporthall.

Information

Den stora bassängen är 25x12,5m med ett djup på 1,25-3,60 m. Bassängen håller en temperatur på 28 grader.
Undervisningsbassängen är 12x6m och har ett djup på 0,66-0,97m. Bassängen håller en temperatur på 31 grader (33 grader onsdag och söndag).

I badhuset finns en lyftanordning ned i bassängerna för personer med rörelsehinder. I omklädningsrummen finns RWC och dusch för rullstolsburna. Separat omklädningsrum för rörelsehindrad med assistans finns.