Frötuna kyrka

  • Besöksadress: Rösavägen 29 Postadress: 761 97 Frötuna kyrka

Frötuna kyrka ligger cirka 3 km söder Norrtälje, vid Kyrksjön. Det mittersta partiet av kyrkan är äldst, och byggdes under 1100-talet. Omkring år 1330 genomfördes en omfattande förändring av kyrkan med inspiration av den då förhärskande gotiska stilen.

Information

Att asaguden Frö har dyrkats på denna plats syns tydligt och det föll sig naturligt att bygga en kristen kyrka på samma plats. Kyrkan byggdes i sin nuvarande form under 1400-talets första del även om de äldsta delarna härstammar från 1100-talet. Helige Olof blev kyrkans skyddspatron. Den färggranna Olofsskulpturen är en kopia av den ursprungliga som idag finns på Historiska Museet i Stockholm. Man har aldrig hittat några spår av målningar i Frötuna kyrka, men den har istället många sköna träskulpturer från medeltiden. Även altarskåpet är från denna tid. I vapenhuset bakom det medeltida skranket finns ett kapell, som genom en glugg har kontakt med kyrkorummet. Under valvet finns Sten Stures vapensköld