cbis:1954475
cbis:1954475

Fredlarna

Fredelskären ligger i Roslagens utskärgård sex distansminuter innanför Svenska Högarna som är den yttersta utposten mot havet. Fredlarna består av hundratals småöar och skär – In- och Utfredlarna.

Skärgård

Information

Det här är en unik värld, en klenod väl värd att besöka. Hit beger man sig på naturens egna villkor, företrädesvis med egen båt. Sett från luften är det ett virrvarr av grå klippor, blanka vattenspeglar, röda stugor, enstaka båtar och gröna beteshagar. Det går bra att angöra längst in i den norra ganska grunda viken, där även segelbåtar kan lägga till vid några klippor. På Ut-Fredlarna finns en bra hamn i sundet mellan Stora och Lilla Vånskär. Stora Vånskär har en by med ca 20 välhållna bodar kring den grunda hamnen i väster. In-Fredlarna saknar djup, skyddad hamn. Den som är intresserad av blommor bör besöka Vånskärs vackra och ovanligt blomsterrika ängar. Öarna har intressant växtlighet tack vare den kalkrika jorden. Det här är öar och skär som trampats av både bofasta och besökare, i generation efter generation. Fiskare, jägare, smugglare, skeppsbrutna, seglare, tullare, författare, konstnärer, forskare och fotografer har navigerat i de trånga vatten som omger öarna. Flera av öarna har beskrivits av kända konstnärer och författare. Öarna styckades efter andra världskriget i mycket små andelar som gav rätt till fiske och jakt. Öarna ägs av ett varierande antal privatpersoner, men också till viss del av Skärgårdsstiftelsen. Allemansrätten ger besökare tillträde, men vid vandring på öarna krävs hänsyn eftersom samtliga bodar är privatägda. Bland ögrupperna i utskärgården finns också Röder, Skarv, Kalvskär och Gillöga. KOORDINATER Fredlarna 59°31’2.1″N 19°21’51.4″E Kallskären 59°29’42.8″N 19°9’54.6″E Röder 59°35’18.8″N 19°25’47.3″E Skarv 59°32’18.0″N 19°28’1.8″E Gillöga 59°25’25.0″N 19°20’53.9″E