cbis:1954237

Forsmarks kyrka

  • Besöksadress: Forsmarks Bruk Postadress: 742 94 Forsmarks kyrka

År 1613 byggdes en träkyrka söder om Bruksgatan i Forsmark. År 1794 påbörjades en nyklassicistisk stenkyrka ritad av arkitekten Olof Tempelman från Stockholm. Kyrkan uppfördes av Samuel af Ugglas, som var ägare till Forsmarks bruk. Konung Gustav IV Adolf lade själv grundstenen. Kyrkan invigdes år 1800 av ärkebiskop Uno von Troil.

Information

Inredningen i kyrkan är i sengustaviansk stil och ritades av inredningsarkitekten Louis Masreliez. Piporgeln till den nybyggda kyrkan byggdes av instrument- & spelurmakaren Pehr Strand i Stockholm. Kyrkans inre har i stort sett behållit sin sengustavianska stil. Långhusets stora rundbågade fönster och fria rymd ger ett ljust och vänligt kyrkorum. På kortväggarna två halvrunda utsprång som bryter av mot den annars helt rektangulära interiören. I öster koret med altaret utformat som en sarkofag och i väster en läktare för brukets herrskapsfolk. I ett gravvalv under koret vilar byggherrens familj och släktingar. Forsmarks kyrka är en nyklassicistisk kyrka med torn och invändig korabsid. Den västra fasaden är speciellt intressant. Arkitekten Olof Tempelman har utformat en tung taklist som också går runt tornet. Listen bärs upp av doriska pilastrar. Västportalen ger ett mäktigt intryck med sina två pilastrar och den ovanpåliggande trekantgaveln.