Forsmarks bruk

Forsmarks bruk

Besök Forsmark Bruk

Forsmarks bruk är ett av landets bäst bevarade byggnadsminnen. Bruket anlades av kronan redan 1570 men man tror att bönderna i Forsmark tillverkade järn redan under 1400-talet eller kanske tidigare ändå. Här fanns malmfyndigheter samt god tillgång på skog och vatten. I Forsmark inriktades produktionen på tackjärn (för eget smidesbehov), på stångjärnstillverkning men även kanonkulor tillverkades här. Under 1620-talet började kronan arrendera ut sina bruk. Det blev inledningen till en expansiv period. Vallonerna kom hit med kunskap om hur man kunde framställa kol och konstruera masugnar på ett annat sätt än vi var vana vid. Vallonsmidesmetoden infördes och produktionen av stångjärn ökade.

Många intressenter konkurrerade om att få arrendera Forsmarks bruk och de andra förnämliga Kronobruken i Norduppland. Längsta strået drog till slut familjen de Besche som under många år drev Forsmarks bruk som ett familjeföretag. Stångjärnet som producerades här var efterfrågat tack vare sin höga kvalitet. Det norduppländska stångjärnet svarade dock endast för cirka tio procent av den totala svenska produktionen. Det exporterades till olika länder i Europa.

Sedan 1975 ägs och förvaltas bruket av Forsmarks Kraftgrupp. De bedriver också under sommarveckorna en sommarverksamhet för besök i bruket med bland annat guidade bussturer till kärnkraftsområdet. Det finns också en experimentverkstad för barn och något att göra för hela familjen.

[email protected]
www.visitforsmark.se
46 0173-50015

 

Mer från Forsmark