Florarna, Österbybruk
Florarna, Österbybruk

Florarna Naturreservat

Upplev en riktig vildmark med utbredda våtmarker, skogar och små sjöar.

Information

Här möter du ett Norrland i miniatyr. Vidsträckta myrar med holmar av gammelskog ger dig en varierad upplevelse och många arter får den biologiska mångfald de behöver. Om våren hörs orrens spel på myrarna, tjädern har sitt spel på tallholmar i området och högt över besökarna svävar ofta havsörnar. Här finns ca 20 km väl markerade leder, flera rastplatser, stugor och grillplatser står öppna för dig. Det går också att hyra lägergården Risön eller torpet Västergärde. Genom reservatet går en slinga av den orangemarkerade Upplandsleden. Slingan är 10 km lång och du startar lämpligen vid Stormon i södra delen av området, eller vid Risön. Vill du röra dig utanför stigarna är det bäst att åka hit på vintern och skida ut över de frusna myrmarkerna. Reservatet är länets största och ligger ca 1 mil NNV om Österbybruk.