cbis:1954466
cbis:1954466

Finnhamn - Kålgårdsön

Finnhamn är samlingsnamnet på en ögrupp där Stora Jolpan, Lilla Jolpan och Idholmen ingår. På Finnhamn finns vandrarhem, stugby och sjölängor, tältplats, kafé, krog, gästhamn och vackra naturhamnar.

I den skiftande skärgården

Information

Finnhamn är en av skärgårdens mest mångsidiga öar. Här finns också lanthandel, ångbåtsbrygga, bastu, bollplaner, höghöjdsaktiviteter - roddbåtar, kajaker och sup-brädor att hyra. Finnhamn är ett naturreservat med promenadvänliga stigar som slingrar sig över den lummiga ön med både odlingsmarker och lövträd blandat med vackra hällmarker. Här finns många olika naturtyper på en liten yta. Finnhamn har ovanligt gott om lövskog för att ligga så nära den karga ytterskärgården. Det innebär bl a ett rikt fågelliv. På Idholmen finns ett ekologiskt jordbruk - Idholmens Gård, med kor, höns, sommargrisar, grönsaksodling och en gårdsbutik att besöka. En välbeställd kolhandlare i Stockholm lät 1914 uppföra ett sommarnöje högt uppe på en berghäll med vidsträckt utsikt. I villan som han kallade Utsikten finns nu Finnhamns vandrarhem sedan många år tillbaka. Öster om Finnhamn ligger Särsö. Ön ingår i naturreservatet och har ett rikt kulturlandskap. Särsö ängar med sin stengärdsgård är en fantastisk miljö med rik ängsmarksflora tack vare betande djur och slåtter. Här blommar bl a käringtand, jungfrulin och ängsklocka. Tack vare att tidigare Husaröbor har odlat och haft betesmarker på Särsö i hundratals år och att nu jordbruksarrendatorn på Idholmens Gård tagit vid har Särsö ett unikt kulturlandskap. Finnhamn är öppet för besökare året runt. Ön trafikeras av Waxholmsbolaget med svävartrafik vintertid. Kålgårdsön Kålgårdsön är ett eget naturreservat och de tidigare odlingsmarkerna, som historiskt har använts av bönder på Ingmarsö, har röjts och hålls idag öppna genom betande djur från Idholmens Gård. Kålgårdsön har en stor rådjursstam, andra vilda djur, vildvuxen natur och kuperad terräng. Mellan Ingmarsö och Finnhamn går båtluffarleden. Här kan du ro mellan Kålgårdsön och Idholmen i någon av Skärgårdsstiftelsens båtar. För dig med egen båt finns flera vindskyddade naturhamnar. Följ skyltarna längs Kålgårdsslingan eller Båtluffarleden. Till naturreservatet hör även de mindre öarna Klippingen, Knokan och Bockholmen. Waxholmsbolaget trafikerar Finnhamn året runt, men båtarna går inte lika ofta under hela året. Fäll upp semaforen på bryggan om du vill åka med! Bryggan är inte tillgänglighetsanpassad. En butik finns nära bryggan, men öppettiderna kan vara begränsade. Finnhamn – bryggans position: Latitud: 59,48278 Longitud: 18,82679 Tidtabeller och mer information – Waxholmsbolaget