Fäviksgrundets naturreservat

Naturreservatet Fäviksgrundet består av den cirka 0,5 hektar stora ön Fäviksgrundet och ligger cirka 2 mil söder om Norrtälje stad.

Information

Fäviksgrundet ligger i den inre mellersta skärgården, nära fastlandet vid Fäviken, i Vettershagasundet. Reservatet inrättades av länsstyrelsen i Stockholms län år 1970 och förvaltas av Norrtälje kommun.

Läs mer om Fävikgrundets naturreservat på Länsstyrelsens webbplats: