cbis:1953963

Fasterna kyrka

  • Besöksadress: Fasterna kyrkväg 12 Postadress: 762 96 Fasterna kyrka

Fasterna kyrka är byggd i korsform strax efter sekelskiftet 1800. Mörby slottsruin användes som stenbrott. Modell för kyrkan är Adolf Fredriks kyrka i Stockholm.

Information

Kyrkan restes på samma plats där den äldre, som troligen byggdes på 1200-talet, legat. En del av den medeltida kyrkans inventarier såldes på auktion år 1811, men dopfunten tog man vara på och den står nu i kyrkan. Den ståtliga altaruppsatsen och orgeln är gåvor av familjen Reutersköld från Rånäs bruk.