cbis:1954192

Estuna kyrka

  • Besöksadress: Norrtäljevägen 663 Postadress: 761 73 Estuna kyrka

Estuna kyrka har anor från tiden mellan hedendom och kristendom och är möjligen Upplands allra äldsta. I valven finns rester av målningar från förgotiken med byzantiska inslag. De senare målningarna visar synd, straff och dygdens belöning.

Information

Vapenhuset i Estuna kyrka byggdes till på 1400-talet. Altaret gjordes av snickaren N.J. Dahlström 1764. Krucifixet av elfenben och ebenholtz är från Rom och skänktes till kyrkan år 1783. Predikstolen i rokokostil beställdes av bildhuggaren Kindgren från Stockholm. De slutna bänkarna tillkom år 1732. Dopfuntsfoten är den enda inventarie som finns kvar från 1200-talet. Delar av kyrksilvret finns kvar från medeltiden.