cbis:1953962

Ekeby kyrka

  • Besöksadress: Ekeby 115 Postadress: 747 92 Ekeby Kyrka

Kyrkans valv daterar byggnaden till omkring 1430-1460. Sakristian är från slutet av 1200-talet. Man tror att det på platsen har funnits en träkyrka och att det till denna har byggts en sakristia av gråsten.

Information

Kyrkans kalkmålningar är från 1515-1525 och gjorda av en okänd mästare. Dopfunten är en enkel osirad kalkstensfunt från 1250-talet. Kyrkans predikstol och Altartavla är daterade till år 1717. Klockstapeln är högt belägen i förhållande till kyrkan och försedd med Storklocka år 1770 och Lillklocka år 1869.