cbis:1964146
cbis:1964146
cbis:1964146
cbis:1964146

Ekbacken i Åkersberga

Ekbacken är en hembygdspark där du kan delta i många av Österåkers utomhusevenemang. Här kan du fira midsommar, nationaldagen och uppleva den vackra naturmiljön med många fåglar och växter.

Information

Evenemang
Ekbacken, som är en av kommunens mötesplatser utomhus, ligger på promenadavstånd från Åkersberga centrum, nära slussen vid Åkers kanal. Här arrangeras många evenemang, till exempel nationaldagen, midsommarfirande, Kanalens dag, Seniorernas dag och Livat på Ekbacken. Ekbacken har en dansbana och olika kulturbyggnader. Vid Ekbacken rinner Åkers kanal.

Vita huset
Ett av husen som finns vid Ekbacken är Vita huset, som från början var en vit byggnad. Huset är byggt på 1700-talet, och var en gång en prästgård som stod vid Österåkers kyrka. När huset skulle rivas 1985, tyckte Österåkers hembygdsförening att huset var värt att bevara. Allt som var användbart togs till vara. Halva tegeltaket, det som vetter mot Ekbacken, är det ursprungliga. Till den andra halvan av taket fick hembygdsföreningen tegel från Bergaskolans vaktmästarbostad som skulle rivas. Den 30 augusti 1987 invigdes Vita huset.

Hembygdsföreningen har idag sina möten och sammankomster i huset. Byggnaden kan även hyras av privatpersoner som vill ordna fest.

Ekbacken ligger på Centralvägen 55 i Åkersberga, invid Åkers kanal.

Önskar du hyra Ekbacken kontakta Österåkers Hembygds- och fornminnesförening.


FAKTA:

Båtmansmuseet
Vid Ekbacken ligger också Båtmansmuseet. Huset stod från början på Smedby herrgårds mark, men köptes av Österåkers hembygdsförening 1957. Föreningen flyttade huset till Ekbacken där de inredde torpet och använde det som hembygdsgård. När Vita huset kom till Ekbacken, gjorde föreningen huset till ett Båtmansmuseum. Museet invigdes den 6 juni 1992.

Flora
På Ekbacken finns en artrik flora. Några exempel på vårblommor är nunneört, vårlök, vit- och blåsippor samt gullviva. Senare på sommaren blommar bland annat midsommarblomster och andra nävor, kärleksört, vit fetknopp och femfingerört.
På flera av de grovstammiga ekarna finns en rik lavflora med bland annat knappnålslav. Strandvegetationen längs Åkers kanal utgörs av klibbal samt vassar med sjöranunkel och blomvass. Lungört, kabbeleka, älggräs och svärdslilja märks i fältskiktet.

Fåglar
Vid äldre inventeringar har området bedömts ha stor betydelse för fågel- och
fladdermuslivet. Det ska exempelvis finnas hålhäckande arter som kattuggla och mindre hackspett, och i ekarna uppehåller sig fladdermöss.


Vägbeskrivning

Hitta hit
Ekbacken ligger på Centralvägen 55 i Åkersberga, invid Åkers kanal.

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till fots från Åkersberga station
Gå från stationen rakt igenom centrum över torget där Storängsvägen tar vid. Följ Storängsvägen till korsningen vid Hackstavägen. Ta vänster på Hackstavägen till Centralvägen (trafikljusen). Ta höger på Centralvägen ungefär 200 meter till Ekbacken som du då har på din vänstra sida.

Med buss från Åkersberga station
Ta buss 623H, 626, 623V, 621 (mot Danderyd) till hållplats Hackstavägen. Fortsätt framåt på Centralvägen ca 100 meter till Ekbacken.