cbis:1953174

Edsbro kyrka

  • Besöksadress: Kyrkvägen 6 Postadress: 762 98 Edsbro

Edsbro kyrka, från 1200-talet, syns väl där den ligger på åsen med sina festliga takprydnader. I porten till kyrkogården leder en liten trappa mot ett loft med en glugg ut mot kyrkogården. Härifrån tillkännagavs viktig information och predikningar till församlingen.

Information

Inne i kyrkan finns inga fönster på den norra långväggen. Den har hela tiden behållits för att hålla det onda, som kom norrifrån, ute ur kyrkan. I det smala kyrkorummet ser man de dramatiska bilderna som är målade på väggarna så sent som på 1600-talet. Storklockan är kvar från 1300-talet och är en av Upplands äldsta.