Edsbro bruk

Edsbro bruk

Besök Edsbro masugnsbruk

Miljön vid Edsbro masugnsbruk är ett intressant industrihistoriskt besöksmål av riksintresse. Åren 1686-1919 drevs en masugn - en sk fransösk ugn byggd av valloner som invandrade från nuvarande Belgien. Idag är masugnen i Edsbro Stockholms läns enda bevarade. Här finns murar av rostugn, spår av dammbygge och kolhus, hamn med magasinsbyggnader, klensmedja, museum, förvaltarbostad, kontor samt bruksgata med arbetarbostäder.

Malmen bröts i Dannemora gruvor medan vattenkraft och skog till kolning fanns i Edsbro. Råjärnet transporterades till Skebo Bruk för att smidas till stångjärn av yppersta kvalitet och därefter exporteras till framför allt England. I slutet av 1800-talet försågs masugnen med en ångmaskin och det drogs en järnväg till platsen. Masugnen moderniserades successivt fram till nedläggningen efter första världskriget.

Ägare är Norrtälje kommun under överinseende av Riksantikvarieämbetet.

Telefon: 073-984 44 25

Fler tips från Edsbro