cbis:1954236

Dannemora kyrka

  • Besöksadress: Mumsarby 100 Postadress: 748 93 Dannemora kyrka

Kyrkan byggdes på 1400-talets senare hälft av gråsten i olika färgskiftningar och är idag i oförändrat skick. Det finns tecken som tyder på att det funnits en kyrka på platsen redan på 1200-talet.

Vid Roslagsleden

Information

Vapenhuset tillkom vid 1500-talets början. Ett litet processionskrucifix från 1300-talet kröner predikstolstaket. I Dannemora kyrka finns en av stiftets mest intressanta kalkmålningar som troligen härstammar från 1520-talet. Här finns också en medeltida dopfunt och skulpturer. Kyrkans altaruppsats är från ca 1730. Den nuvarande klockstapeln byggdes år 1753 av byggmästarna G. de Klau och A. Pouset.