cbis:1945923

Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör

Societetshuset, eller Källör som det har kallats senare, började byggas år 1885. Tillsammans med ett varmbadhus och ett kallbadhus var det en del av Östhammars Havsbadanstalt.

Information

Den ursprungliga byggnaden har genom åren byggts om och till för att passa olika tiders behov och stilideal. Källör är beläget i den vid badortstiden så kallade Badhusparken eller Engelska parken, från vilken många av träden fortfarande är bevarade. I den fanns även tennisbana, krocketbana, springbrunn och musikpaviljong. Idag är Källör den sista större byggnaden som finns kvar längs strandpromenaden från Östhammars badortsepok och tid som handels- och sjöfartsstad. Idag har föreningen ett tillsvidare nyttjanderättsavtal med Östhammars kommun som ger möjlighet att använda och rusta huset. Allt arbete görs med ideella krafter, med många lokala företag som sponsorer. Målet är att återställa Societetshuset Källör till ett ursprungligare skick och driva det som allmän samlingslokal; anordna evenemang och hyra ut lokaler till företag, föreningar och privata sällskap.