cbis:1945858

Blidö Sockens Hembygdsförening

Blidö Sockens Hembygdsförening verkar bland annat på öarna Blidö, Yxlan, Furusund, Norröra, Söderöra, Svartlöga och Rödlöga.

Information

Centrum för verksamheten är det Båtsmanstorp som finns i Oxhalsö på norra delen av Blidö, vid ICA. Båtsmanstorpet har funnits på samma ställe och i stora drag sett likadant ut sedan 1730-talet. Det ägs av Oxhalsö byalag och har därför aldrig varit utsatt för om- och tillbyggnader som de soldat- och båtsmanstorp som blivit sommarstugor. Båtsmanstorpet renoverades grundligt under sakkunnig ledning från Länsmuseet för ett antal år sedan och har sedan dess omsorgsfullt inretts som det sannolikt såg ut i slutet av 1800-talet då den siste båtsmannen August Sjöblom Skog bodde där med sin hustru Josefina och åtta barn.

Vid Båtsmanstorpet arrangerar hembygdsföreningen varje sommar olika program. Vid dessa tillfällen visas också utställningarna ”Den siste båtsmannen August Sjöblom Skog och hans familj”, ”Selma – äldsta dottern gifter sig”, ”Krig - och vad gjorde kvinnorna” om Husmodersföreningen och ”Pigan Elin – brevet från Kolsvik 15 år efteråt”.

Enligt ändamålsparagrafen i stadgarna ska Blidö Sockes Hembygdsförening "Värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer. Föreningen skall också vara aktiv i aktuella frågor som rör utveckling av bygden för kommande generationer."