Blidö kyrka

  • Besöksadress: Blidö kyrkallé 24 Postadress: 760 17 Blidö kyrka

Blidö har tidigare i historien tillhört Länna församling. På 1700-talet fick Erik Lejonhuvud tillstånd att uppföra ett kapell på ön, något som inte var populärt hos Lännaborna som därmed miste bidraget för underhållet av Länna kyrka.

Information

Först på 1780-talet erhöll man rätten att anlägga en kyrkogård vid kapellet. I slutet av 1850-talet uppfördes den nya kyrkan med koret åt norr. Altartavlan och dopkapellet har signerats av konstnären Gunnar Torhamn. Nattvardssilvret och dopställ kommer från det gamla kapellet liksom ett par vackra ljuskronor som enligt sägnen hade gömts i vattnet under rysshärjningarna. I kyrkan finns ett votiv- skepp från 1600-talet samt en bark som är byggd av en sjöman från orten. För att komma till Blidö kyrka, ta buss 676 från Tekniska Högskolan till Campus Roslagen. Byt till buss 634 mot Blidö och gå av vid Blidö Gård.