cbis:1957717

Björkö-Arholma Sjöfartsmuseum

I Simpnäs ligger sjömännens eget museum. Här visas segelsjöfartens storhetstid på Björkö under 1800-talet. Sjöfartsmuseet arrangerar också temaaftnar.