cbis:2132783

Biskopstuna

Biskopstuna är en medeltida borgruin i Österåker. Borgen byggdes redan under 1200-talets slut av ärkebiskopen i Uppsala som då ägde gården Tuna

Information

Borgens äldsta del är ett kvadratiskt kärntorn, som byggts till med två tunnvälvda rum. Något senare byggdes det till ett smalt hus längs den södra sidan, förmodligen i två våningar. Under reformationentog Gustav Vasa gården Tuna från ärkebiskopen och borgen spelade ut sin roll.


2022 anlitade Österåkers kommun bildkonstnären Elisabeth Ohlson som fick i uppdrag att visualisera platsen och skapa en utställning i borgen. Utställningen innehåller fotografier av arkeologiska föremål från tidigare utgrävningar. Guidade turer är möjliga.