cbis:1954380
cbis:1954380

Barnens ö

Barnens ö mellan Väddö och Björkö är känd bland hela svenska folket för sina barnkolonier. Fortfarande tillbringar tusentals barn härliga kollodagar på barnens egen ö i Roslagens skärgård.

I den skiftande skärgården

Information

Barnens Ö är en del av Väddö som ligger ca 4 mil norr om Norrtälje i Stockholms skärgård. I över hundra år har barn och unga kommit till Barnens Ö för att vara på kollo, vilket har skapat en unik plats med en stark historia. Samtliga kollogårdarna och stugor ligger vackert nära havet. Här finns stugor och kollogårdar i fantastiska miljöer som välkomnar även skolresor, konferenser, events och privata fester. Barnens Ö består av 650 hektar mark och cirka 3.3 mil stränder på Granö, Lingslätö och Salnö i Roslagens och Stockholms norra skärgård. Här finns över 20 lägergårdar och stugor och sammanlagt 400 hus med över 1200 bäddar samt konferensmöjligheter. Barnens ö ägs och förvaltas av Stiftelsens Barnens dag. År 1905 byggdes det första huset för kollo på Barnens Ö! Barnens Dags Förening i Stockholm blev en paraplyorganisation för alla sommarlovsföreningar. Barnens Dag drog varje år igång omfattande aktiviteter och karnevaler med flera tusen utklädda barn som samlade in pengar. Stora summor samlades in och svenska folket stod bakom satsningarna på barnen och alla den tidens kända personer var med i manifestationerna. Kolloverksamheten var en del i byggandet av det svenska folkhemmet. Fram till slutet av 60-talet växte verksamheten hela tiden. Stugor och gårdar byggdes efter ritningar av kända arkitekter. Idag finns över 400 hus på Barnens Ö och inget hus är det andra likt. Under 1980-talet byggdes kurs- och konferensverksamhet upp. Stiftelsen Barnens Dag bildades 1980 och övertog då Barnens Dags Förenings egendomar på Barnens Ö. Syftet är att främja verksamhet för barn och ungdom samt att äga och förvalta egendomarna. Delar av Barnens ö är också ett i ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen. Hit hör även Stor-Asken, Lill-Asken och Harholmen. Naturreservatet bjuder på en mosaik av blandskog, barrskog och lövskog med gammal ek, lönn, lind, björk och även klibbal. På vissa ställen finns otrolig utsikt över vatten vart man än vänder sig. Marken är kalkrik, vilket gör att många intressanta växter och svampar trivs, exempelvis tandrot, koppartaggsvamp och violgubbe. Marken i stora delar av reservatets lövskog domineras av liljekonvalj med inslag av gullviva samt orkidén Adam och Eva. Området är naturskyddat sedan 2014 och är 67 hektar stort. Det är lätt att ta sig till Barnens ö med buss, bil, cykel eller till fots. Latitud: 59.92089308539075 Longitud: 18,9141225814819