cbis:1954173

Arholma kyrka

  • Besöksadress: Båkbergsvägen 8 Postadress: 764 54 Arholma kyrka

Arholma kyrka är belägen på ön Arholma på Kvarnberget ovanför Kägelbacken. Kyrkan var från början ett missionshus på Kungsholmen som på 1920-talet flyttades till Arholma.

Information

Kyrkan invigdes på ön år 1928. Altartavlan bekostades av dåvarande kronprins Gustav Adolf och prins Eugen. Interiörmålningarna utfördes av Harald Lindberg och är ett av hans tidigare verk i Roslagen. Arholma kyrka rymmer cirka 100 personer. Kyrkan är inte tillgänglighetsanpassad.