cbis:1953793
cbis:1953793
cbis:1953793
cbis:1953793
cbis:1953793

Arholma-Idö naturreservat

På öarna Arholma och Idö hittar du ett riktigt skärgårdslandskap med både åkrar, strandängar, hagmarker och lövträd.

Information

Arholma är en av de mest kända öarna i Stockholms skärgårds med såväl karga klippor som uppodlat kulturlansdskap. Till följd av att Arholma är den sista ön innan Åland har ön alltid haft strategisk betydelse - det var här som ryssarna 1719 inledde sin plundring av Stockholms skärgård och under kalla kriget var spärren Arholma första utpost i försvaret av Stockholm. Här finns många växter och djurarter, bland annat ett rikt fågelliv. Läs mer om Arholma-Idö naturreservat på Länsstyrelsens webbplats: