cbis:1957254
cbis:1957254
cbis:1957254

Ångbåten SS Norrtelje

Det över 100-åriga Ångfartyget Norrtelje (sjösatt 1900) är kanske en av Norrtälje stads viktigaste symboler, belägen i inre hamnen bara ett stenkast ifrån stadens torg och butiker.

Information

s/s Norrtelje fick sitt namn efter staden som under början av 1900-talet var hennes hemmahamn. Redan i slutet av 1800-talet började ingenjörerna H.A Bertheau och Ernst Hernberg arbeta fram idé och konstruktion till detta fartyg som snabbt fick det välförtjänta namnet “Skärgårdsflottans drottning”; ett fartyg som gick lika bra i sjön som hon är vacker.
Ett konstverk med graciösa linjer och ett gediget maskineri som kom att representera en höjdpunkt i skeppsbyggnadskonsten.

Det är inte svårt att förstå varför så många känner stolthet inför bevarandet av s/s Norrtelje vår egen unika Kulturskatt!

Byggd år 1900 på William Lindbergs Verkstads- och Varfvs AB, Södra Varfvet i Stockholm, ansågs hon till och med vara höjdpunkten av vad som kunde nås inom skeppsbyggnadskonsten. ”Hennes vackra graciösa linjer gör henne till en utmärkt sjöbåt. Det är ett nöje att se henne klyva sjöarna…”. En av fartygets senare befälhavare, kapten Erik Westerberg, går ännu längre och yttrade vid ett tillfälle att ”det finns inte något bättre byggt fartyg än s/s Norrtelje”.
Samspelet mellan skrov, maskineri och propeller var perfekt. Ingenjören H.A. Bertheau gav idén till fartygskonstruktionen, ingenjören Ernst Hernberg gjorde ritningarna och s/s Norrtelje byggdes för 225 000 kronor.
Första gången s/s Norrtelje lade till vid sin hemmahamn Norrtälje var den 12 juni år 1900. Hon sattes först in på traden Stockholm-Furusund-Norrtälje.
Sommaren 1950 gick fartyget för sista gången i trafik mellan Stockholm och norra skärgården. Hon övergick till andra rutter, bl a som Ålandsbåt med dagliga turer mellan Norrtälje och Mariehamn.

På 60-talet räddades fartyget från skrotning av en räddningsaktion som sedermera blev en stiftelse som idag äger och förvaltar båten. En vänförening för stödjande av fartyget bildades 1998. Och nu ligger hon idag stilla och används inte i trafik, men är ett museum och en påminnelse om hur viktiga de ångdrivna skärgårdsbåtarna var i början av förra seklet.