cbis:1960470
cbis:1960470

Älvsnäs friluftsbad

  • Besöksadress: Yttersby Älvsnäs Älvsnäs friluftsbad
Älvsnäs friluftsbad ligger på den södra delen av Söderön i Östhammars kommun, vid Raggaröfjärden.

Information

Badplatsen är barnvänlig och har både gräsytor och sant. I anslutning till badplatsen finns bryggor och omklädningshytter. Området är också tillgängligt för rörelsehindrade.