cbis:1954228

Alunda kyrka

  • Besöksadress: Prästgårdsvägen 18 Postadress: 747 30 Alunda kyrka

Alunda kyrka är en magnifik korskyrka i sten vars äldsta delar är från 1200-talet. Kyrkans kalkmålningar är gjorda av Johannes Iwan. I kyrkan finns en orgel från 1800-talet i originalskick tillverkad av Åkerman o Lund.

Information

Kyrkan försågs på 1400-talet med tegelvalv och två tillbyggnader: en korsarm och ett vapenhus. Vid en brand år 1859 drabbades korets inre. Efter en renovering i slutet av 1800-talet fick kyrkan ny bänkinredning. En övergripande restaurering genomfördes ¨r 1937. Kyrkan fick ny puts år 1962 och taken fick kopparplåt.