Alunda kyrka

Upptäck Alunda

Fornlämningsrikt område

Alunda är en av tätorterna i Östhammars kommun, tidigare Olands kommun. Alunda ligger mitt emellan Uppsala och Östhammar, längs väg 288. Här finns gott om service och vacker natur med enbackar, hästhagar och trevliga villaområden. Genom Alunda rinner Olandsån och den fina stenkyrkan är från 1200-talet.

Alunda är en bygd med mycket gamla rötter och Sveriges mest fornlämningsrika socken. Här finns över 5000 kända lämningar av olika slag, ända från den tid då landet höjde sig ur havet. Fornminnen och gravfält runt om i Alunda vittnar om att socknen har en lång historia som går tillbaka till stenåldern.

I Alunda kan du också prova att vara lokförare för en dag och köra tåg på Modelljärnvägens hus vid Söderby Trädgård. Passa på att köpa blommor eller ta en fika och njuta av den fina omgivningen.