Roslagsleden skylt

Roslagsleden - Etapp 6

Wira bruk - Penningby

Här vandrar du längs varierad skog, genom öppna fält och spännande kulturmark. Längs vägen finns flera badplatser och vindskydd.

Etappen startar i idylliska Wira bruk där du hittar det gamla tingshuset, smedjan och de charmiga kringbyggnaderna i denna historiskt välbevarade bruksmiljö. Vandringen går vidare i varierad natur längs grusvägar, stigar och berghällar. 

Vid Gunnsjön hittar du en inbjudande badplats med sandbotten samt en brygga och en flytbrygga längre ut i sjön. Cirka 2 km från Roslagsleden ligger Bergshamra samhälle där bland annat livsmedelsaffär, pizzeria och vårdcentral finns.

I Bergshamra finns boendemöjligheter på charmiga Carlberg Bed & Breakfast. Boendet ligger cirka 500 m från Bergshamraviken. I kartverktyget kan du ta del av boenden och faciliteter längs etapp 6.   

Vid den idylliska miljön omkring Kvarngården finns vindskydd, dass och dricksvatten. Mellan Bergshamra och Grovsta hittar du den spännande raststugan vid Grevinnans Rå. Platsen är en gammal skärningspunkt för fyra byar och hit sträckte sig en gång i tiden grevinnan på Penningsbys marker. Vid raststugan går det bra att övernatta och här finns grillplats och dass.

Sista sträckan innan Grovsta går leden längs väg 276 fram till Penningby. Längs vägen finns flera busshållplatser med anslutning till Norrtälje, Åkersberga och Danderyd. Framme vid Penningby hittar du ett charmigt kafé i inrednings- och presentbutiken Linneladan. 

Tillbaka till etapp 5
Vidare till etapp 7

Etapp 6

Mer om etappen

Wira bruk är en unik kulturmiljö – en idyll med väl bevarade smedjor och röda stugor. Bruket, som anlades på 1630-talet av amiralen riksrådet Claes Fleming, blev landets första klingsmedja.

Wira bruk hade ensamrätt att tillverka värjor, sablar och bajonetter åt den svenska kronan under åren 1646–1775. Här smiddes flertalet av de värjor som användes vid Karl XII:s krig. Som mest smidde Wirasmederna 12 000 värjor om året! Här arbetar nu flera konstsmeder. I inspektorsbostaden säljs det konstfulla smidet.

I åldermansstugan intill tingshuset ligger brukets museum och bryggstugan är en idyllisk liten kaffestuga med uteservering vid Viraån. Under tio dagar varje sommar ges det välkända musikskådespelet Wiraspelen vid amfiteatern på Isaks äng.

I Gamla Bergshamra finns flera historiskt intressanta hus. Roslagsleden passerar precis förbi Hembygdsgården Kvarngården där den gamla vattenkvarnen från 1760-talet finns. Redan på 1500-talet bestämde Gustav Vasa att det skulle byggas en kvarn här och idag finns det gamla kvarnmaskineriet bevarat tillsammans med samlingar av gamla bruksföremål. 

I den idylliska miljön finns också mjölnarbostaden med inventarier och enligt traditionen har Näcken spelat vid Kvarnforsen! Sommartid är Kvarngården öppen med populära konstutställningar, evenemang och ett litet kafé.

Penningby slott byggdes vid 1400-talets slut och var en fästningsborg under medeltiden. I de båda källarvåningarna finns den ursprungliga medeltida karaktären bevarad. Penningby slott byggnadsminnesförklarades år 1980. Här bor slottets kända spöke, Vita Frun.

Runstenen vid Penningby vägskäl vittnar om att platsen fanns redan på vikingatiden. På norra sidan av vägen finns en äng med en stor kulle, Borgarkullen, där inloppet till Penningby försvarades under vikingatiden.

 

Kontaktinformation

Norrtälje kommun
E-post: [email protected]
Telefon: 0176-710 00 

Säkerhetsinformation

Tänk på Allemansrätten när du vandrar. Läs mer om vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Symbol för information

Detaljer
Svårighet: Medel
Distans: 22 km 
Typ: Vandringsled
Underlag: Skogsstigar, fält, asfalterad väg

Symbol för parkering

Parkering
Parkering finns vid Wira bruk.

Symbol för geo plats

Start & VägbeskrivningTill starten vid Wira kan du åka Roslagsbanan från Stockholm till Åkersberga station och därefter byta till buss 620 mot Wira bruk.