cbis:2629297

Musik i sommartid: Briljant! Charmant! Galant!

Den Galanta stilen, en stilriktning under rokokon, mitt emellan barocken och wienerklassicismen, eftersträvade lätthet och elegans, en direkt opposition mot barockens storslagenhet och strikta regler. Kompositörerna ville med sin musik visa de mänskliga känslorna och i Tyskland kallades denna stil även ”den känslosamma stilen”. BOXWOOD & BOWS: Adrianna van Leeuwen; klarinett, Johannes Jacobsson; violin och Jenny Lierud; cello

Tillgänglighetsanpassat Ungdom Vuxen Senior

Information

Historiskt var ensembleformatet med klarinett, violin/viola och cello fashionabelt under den här perioden. Den rika, sjungande och vackra tonen från klarinetten, ett relativt nytt instrument på 1700-talet, i kombination med dess möjlighet att spela snabba och virtuosa passager, blev så småningom mycket uppskattad av såväl musiker, kompositörer och publik, och därmed ökade också efterfrågan på musik skriven för densamma. I konserten utforskas denna rika, men i nutid relativt okända, repertoar, men ett och annat kändare verk förekommer också. Detta är ett gyllene tillfälle att få höra hur klarinetten och stråkinstrumenten kan ha klingat under 1700- och 1800-talen! FRI ENTRÈ

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

6 Juli 18:00 - 19:00