cbis:2601093
cbis:2601093
cbis:2601093
cbis:2601093
cbis:2601093
cbis:2601093

Mitt autentiska jag

Vill du stå i din fulla kraft och ta din personliga och spirituella utveckling till nästa nivå?

Information

Mitt autentiska jag är en kurs i personlig utveckling i shamansk anda för dig som är beredd att göra en djupare personlig resa för att öka medvetenheten om dig själv och utforska det som står i vägen för att du ska stå i din fulla kraft och ta din personliga och spirituella utveckling till nästa nivå. Det är en upplevelsebaserad kurs fördelad över två helger på Aynigården längs Medicinhjulets fyra riktningar där vi helar vårt förflutna i syd, släpper begränsade tankemönster i väst, sätter nya intentioner utifrån själen i norr och lär oss vägledas av vår intuition till ett högre perspektiv i öster. Medicinhjulet är en metafor för vår inre utveckling genom våra fyra medvetandenivåer. Varje gång vi tar en resa runt medicinhjulet, har vi en möjlighet att förändra vår fysiska, emotionella, mentala och spirituella del i oss själva. Vi är en liten sluten grupp vilket gör det möjligt att spegla oss i andra, så vi kan se oss själva utifrån ett annat perspektiv. Vi blir påminda om sådant vi känner till, men också medvetna om sådant som vi tidigare inte visste om oss själva. Vi utgår ifrån varje deltagares unika situation och personliga längtan. Vi belyser olika situationer med frågor, speglingar, tydliggöranden och övningar. Skuggarbete är den röda tråden och metoden för förändringsprocessen genom hela kursen med utgångspunkt från er deltagares exempel så att du själv finner svaren och vägen till din förändring/utveckling. Personlig utveckling är alltid individuellt och innebär en utveckling av oss själva utifrån våra egna resurser. Ibland kan det vara stora förändringar i det yttre men oftast handlar det om att ändra förhållningssätt i oss själva och till vår omgivning och på så sätt skapa ett helt nytt liv utifrån en ny inre bild. Den vi är på utsidan är samma som den vi är på insidan. Hur vi ser på oss själva och väljer att agera, är en spegling på hur omvärlden 
reagerar på oss. Genom att betrakta våra tankar och beteendemönster får vi mer självinsikt och möjlighet att skapa mer medvetna val utifrån vårt autentiska jag, vår sanna natur, vår intuition och vår hjärtas längtan. Vem är jag, vad vill jag och vart är jag på väg, är livsfrågor som vi människor ställt till oss själv sedan urminnes tider. Vi söker ett högre syfte och en meningsfull tillvaro. På den här kursen lär vi oss att hitta vår egen kraft, motivation och mod till att göra de förändringar vi önskar och våga möta de hinder och motstånd som uppstår på vägen, såväl de medvetna som de omedvetna. Utbildningen äger rum på Aynigården. Teori varvas med praktiska övningar med processer för helande i varje riktning, såväl inomhus som utomhus, som eldceremonier, trumresor och meditationsvandringar för att väva in naturens element som en naturlig del i kursen. Datum, pris & anmälan 2 helger, fredag kväll – söndag Datum: 7-9 juni och 23-25 augusti 2024 Tid: fredag 18.30-20.00, lördag-9.00-19.30 och söndag 9.00-16.30 Lärare: Pernilla Cristvall & Matthew Lynton Plats: Aynigården, Snesslinge, Östhammar Pris: 8.500 kr inkl moms. I priset ingår också två luncher och en middag på Aynigården. Kostnad för boende tillkommer och bokas själv. Vi har små personliga grupper och därmed begränsat antal platser. Vid frågor kontakta Pernilla 0707-721110

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

7 Juni 18:30 - 16:30