cbis:2599077

Filosoficafé våren 2024

  • Prisinformation: Fri entré. Boka: [email protected] / 0173-863 00
  • Plats: Kulturhuset Storbrunn
  • Telefonnummer: 0173-86300
  • Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med ABF
  • E-post: [email protected]
  • Besöksadress: Klockstapelsgatan 2 Postadress: 742 32 Östhammar

Att inte veta är här en merit, liksom öppenhet och lust att utforska och samtala tillsammans med andra. Samtalsledare Sofia Franzén, filosofisk praktiker och verksam i Svenska sällskapet för filosofisk praxis. Välkommen att fika och filosofera!

Kostnadsfritt I den spännande småstaden Tillgänglighetsanpassat

Information

Alltid fri entré. Boka gärna in dig i förväg via [email protected] / 0173-86300 20 jan, kl.11-12.30 – temat MOLNEN Denna gång är temat inspirerat av utställningen "När vinden vänder" av Natasha Dahnberg i Storbrunns konstrum. Efter Filsoficaféet börjar konstnärssamtal med Natasha 13.00 i biosalongen på Storbrunn. Liksom molnen är krigen fenomen som vi som lever här upplever på långt avstånd. Men genom mediernas täta rapporteringar och snabba spridning av bilder – av rökmoln, blod och förödelse – kommer krigen nära oss. Så införlivas krigen i vår verklighet som ett slags ”utbördeskrig” – utanför och samtidigt närvarande. Bortom motsättningar, åsikter och ställningstaganden – hur kan vi förstå den ambivalenta situationen av krig, som pågår någon annanstans och drabbar andra, men i samma värld och gemensamma mänsklighet? Vad är den existentiella erfarenheten av krig man blott betraktar: att åse krigens fruktansvärda destruktivitet och lidande? Vilka frågor tränger sig på om världen, människan, livet, döden? Hur lever vi erfarenheten av att vara med-människa inför krigen vi ser? 17 feb, kl.11-12.30 – temat KÄRLEK Den mänskliga naturen var en enda och vår längtan och vårt sökande efter helhet kallar vi kärlek, sa en gång Platon. Längtan efter kärlek tillhör kärnan av den mänskliga erfarenheten. I sånger, filmer, dikter och andra kulturuttryck brukar kärlek vara ett centralt element. Ofta blåses den upp till storslagna proportioner, men kanske kan den vara något så prosaiskt som att sitta vända mot varandra medan man äter? Kärlek är det som hela tiden tycks stå på spel i våra relationer och i förhållande till oss själva. Vad är egentligen kärlek, och vilka är dess olika yttringar? Låt oss utforska kärlekens väsen. 23 mars, kl.11-12.30 – temat SKÖNHET ”Skönheten är det största mysteriet här på jorden”, skrev filosofen Simone Weil, och hon liknade den vid ”en frukt som man betraktar utan att sträcka fram handen”. Vad säger den bilden oss om skönhet? Vad är skönhet? Hur och var och när erfar du skönhet? Hur är skönhet väsentligt för våra liv? Är skönhet endast något sinnligt, eller har den existentiella, etiska, eller andliga dimensioner? Är skönheten bara skön eller kan den te sig hotfull? ”När skönheten kom till byn…då sköto de efter henne med tusen gevär”, skriver Nils Ferlin. 27 april, kl.11-12.30 REVOLT ”Revolten är livets själva rörelse”, menar filosofen Albert Camus. Hur kan vi förstå denna rörelse? Vad är en revolterande människa? Vilka är våra erfarenheter av revolt, stora som små, personliga som samhälleliga? Är revolter oftast fruktbara eller mest fruktansvärda? Vad är det vi behöver göra revolt mot idag? Agerar vi, eller är vi för passiva, slöa och fega? ”Tanken födde upproret. Den som blev medveten om tillvaron kunde inte acceptera den sådan den var”, skriver Fogelström i Revoltörerna. Vad kan du inte acceptera? 25 maj, kl.11-12.30 SJÄLEN ”Jag är en kemisk massa. Jag vet så väl, jag tror icke på sken och själ”, lyder en rad i Södergrans dikt Materialism. Att vi inte kan veta själen, betyder det att den inte finns? Finns det andra sätt att utforska själen? Kan den kemiska massan säga något om din personliga erfarenhet av dig själv och dina inre upplevelser av världen? Kan man ha ett ”själv” utan en ”själ”, och vad gör kroppen levande? Är själen bara en romantisk, poetisk eller mytologisk idé? Är föreställningen om själen i så fall en viktig dimension av människan, eller klarar vi oss med fakta om hjärnan? Känner du att du har en själ? Arrangör: Östhammars kommun i samarbete med ABF

Datum & tid (<% occasionResult.length %>)

25 Maj 11:00 - 12:30